یونولیت بسته بندی ایران ورق

  • قیمت یونولیت فشرده

قیمت یونولیت فشرده

یونولیت ها امروزه کاربرد های فراوانی دارند. از بسته بندی و عایق بندی گرفته تا ساختمان سازی و پل سازی. همانطور که کاربرد یونولیت ها بسیار متنوع است، انواع مختلفی از آن ها در ضخامت ها و چگالی های وجود دارد. در این مقاله قصد داریم در رابطه با عوامل تعیین کننده در قیمت نوعی از یونولیت ( یونولیت بسته بندی ، یونولیت ورقی ) به نام یونولیت فشرده، مطالبی را بیان کنیم. قیمت یونولیت فشرده بستگی به موارد مختلفی دارد. از جمله : مواد مصرف شده، تاریخ مواد اولیه و میزان خالص بودنشان، ضخامت یونولیت و پلاستوفوم و میزان چگالی.

مواد اولیه مصرفی یونولیت

مواد اولیه مصرفی مهم ترین عامل در تعیین قیمت یونولیت فشرده است که چنانچه این مواد مصرفی، ایرانی یا چینی باشد، قیمت تمام شده یونولیت کمتر خواهد بود اما اگر از مواد اولیه کره ای در ساخت یونولیت استفاده شود قیمت بالاتر خواهد رفت.

تاریخ مصرف مواد اولیه یونولیت

تاریخ مصرف یا همان تاریخ انقضا مواد اولیه، عامل بعدی در تعیین نرخ یونولیت است. این تاریخ معمولا شش ماه پس از تولید در کارخانه است که به طرز نگهداری از آن در انبار و یا بر روی کشتی و یا حمل و نقل های جاده ای و میزان آفتاب خوردگی و گرما و سرما بستگی دارد.

خلوص مواد مصرف شده در یونولیت

امروزه هستند بسیاری از افرادی که از مواد تاریخ گذشته و با کیفیت پایین برای ساخت یونولیت یا پلاستوفوم استفاده می کنند. این باعث می شود قیمت یونولیت از قیمت یونولیت با کیفیتی که از مواد اصل در ساخت آن استفاده شده است، کمتر باشد.

ضخامت یونولیت و پلاستوفوم

ضخامت یونولیت و پلاستوفوم فشرده، تأثیر بسیار زیادی در قیمت یونولیت فشرده دارد. چنانچه ضخامت یونولیت درخواستی از طرف مشتری به گونه ای باشد که ضریبی از حاصل تقسیم بر ۵۰ سانت باشد، قیمت تمام شده مناسب تر خواهد بود زیرا مقادیر پرت و دور ریزی در این نوع ضرایب کمتر است.

بطور مثال اگر ضخامت در خواستی ۳۰ سانت باشد و از بلوک ۵۰*۱۰۰*۲۰۰ گرفته شود ۲۰ سانت از ضخامت دور ریز میگردد ولیکن اگر ضخامت ۱۰ سانت باشد از بلوک ۵۰*۱۰۰*۲۰۰ سانت ۵ ورق ۱۰ سانتی بدست آمده که دور ریز و پرتی نداشته و قیمت یونولیت فشرده مناسب خواهد بود .

میزان چگالی و فشردگی یونولیت

یونولیت های فشرده معمولا دارای چگالی بین ۲۵ تا ۴۰ هستند و چگالی از آن بالاتر را یونولیت فوق فشرده گویند. چگالی در واقع میزان مواد مصرف شده در هر متر مکعب یونولیت است. بطور مثال دانسیته و چگالی ۵۰ میزان مواد مصرفی بسیار بیشتری در مقایسه با چگالی و دانسیته ۳۰ خواهد داشت. این عامل در قیمت یونولیت تأثیر زیادی دارد.