رفتن به بالا

تلفن : 0912-2062720

انواع یونولیت ایران ورقبصورت کلی محصولات و تولیدات ما شامل
تولید یونولیت و پلاستوفوم قالبی بسته بندی
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق جهت بسته بندی
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق فشرده و سنگین با دانسیته بالا
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق نیمه فشرده و سبک با دانسیته پایین
تولید یونولیت و پلاستوفوم سقفی با ارتفاع ۳۰ و ۲۵ و ۲۰
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق درز انقطاع ساختمانی
طراحی و ساخت انواع قالب جنس آلومینیوم به صورت دوجداره مخصوص تزریق پلاستوفوم و یونولیت

تولید پلاستوفوم و یونولیت بسته بندی به صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
تولید پلاستووم ورقی فشرده و ورق دانسیته بالا جهت بسته بندی
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق فشرده و ورق دانسیته بالا جهت گرمایش از کف و سرمایش از کف
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق نیمه فشرده و ورق یونولیت و پلاستوفوم سبک جهت بسته بندی و مصارف ساختمانی
تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق درز انقطاع و ورق یونولیت و پلاستوفوم ساختمانی
برش و تولید انواع پلاستوفوم سقفی و یونولیت ساختمانی که شامل بخشهای زیر میباشد:

الف : یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۵۰ * ۲۰۰ سانت
ب : یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۶۶ * ۱۰۰ سانت
یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۶۶ * ۲۰۰ سانت
ج: یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۵۰ * ۲۰۰ سانت
د: یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۶۶ * ۱۰۰ سانت
یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۶۶ * ۲۰۰ سانت

تمامی محصولات ایران ورق با تضمین کیفیت همراه بوده و با بهره گیری از مواد کره ای دانه ریز کند سوز به مشتری ارائه می شود.
ضخامت ورق پلاستوفوم و یونولیت طبق درخواست مشتری با چگالی و دانسیته درخواستی ارائه می شود.
همچنین چگالی و دانسیته درخواست شده ی مشتری، با چگالی و دانسیته محصول ارائه شده به مشتری دقیقا یکسان میباشد.

نمونه ای از جدول ورق یونولیت فشرده و ورق یونولیت نیمه فشرده

نام و نوع کالاابعاد-میلی متردانسیتهتعدادهردومترمکعبظرفیت یک خاور
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۲۱۲۵۱۹۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۵۱۲۵ ۱۹۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۰۱۲۵۱۹۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۵۱۲۵۱۹۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۲۱۲۰۱۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۵۱۲۰۱۵۰۰
نورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۰۱۲۰۱۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۵۱۲۰۱۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۲۳۳۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۵۳۳۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۰۳۳۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۵۳۳۵۰۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۲۳۳۱۵۰
پورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۱۵۱۰۱۵۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۰۱۰۱۵۰
ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰۲۵۱۰۱۵۰
دیدگاه