آموزش ها

دیوار پیش ساخته یونولیتی
مقالات
ایران ورق

دیوار پیش ساخته یونولیتی

دیوار پیش ساخته یونولیتی ، آسان ترین روش اجرای یک دیوار است. البته در موارد خاصی می توان از این نوع دیوارها استفاده نمود. پلاستوفوم

Read More »
تولید یونولیت تزریقی
مقالات
ایران ورق

تولید یونولیت تزریقی

تولید یونولیت تزریقی بر اساس دستورالعمل مشخصی انجام می شود. کیفیت محصول متأثر از توجه به استانداردهای مشخصی است. یونولیت بیشتر از آنچه که تصور

Read More »
تفاوت یونولیت سقفی و دیواری
مقالات
ایران ورق

تفاوت یونولیت سقفی و دیواری

تفاوت یونولیت سقفی و دیواری به مشخصات کمی و کیفی و کاربردهای آنها مربوط می شود. در ادامه به صورت مفصل به این مسئله می

Read More »
خواص یونولیت ها
مقالات
ایران ورق

بررسی خواص یونولیت ها

خواص یونولیت ها بسیار زیاد است و این مسئله موجب شده است که کسب و کارهای مختلف به استفاده از آن تمایل زیادی نشان دهند.

Read More »