ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فوق فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸۰

محصولات ایران ورق : ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فوق فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸۰ که این نوع یونولیت بسیار فشرده میباشد و در عموم به نوع سنگ معروف است . در یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 80 فوق فشرده 80 کیلو مواد در یک متر مکعب فشرده میگردد و دانه های یونولیت بسیار ریز و سفت میباشد . از یونولیت دانسیته 80 فوق فشرده برای کارهای حساس و عایق نمودن استفاده میگردد.

این نوع یونولیت و پلاستوفوم از جمله محصولات ایران ورق در ضخامت های 1 سانت ای 50 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت بصورت ورق یونولیت پلاستوفوم ارائه میگردد.

یونولیت پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم 80 در ابعاد متنوع دیگر و بسته به نوع محل استفاده قابل تولید و برش و ارائه میباشد.

یونولیت و پلاستوفوم از تراکم و دانسیته 45 ببالا تا 80 را یونولیت یا پلاستوفوم فوق فشرده مینامند.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۴۰

این نوع یونولیت تراکم و دانسیته 40 یونولیت پلاستوفوم فشرده میباشد که 40 کیلو مواد یونولیت در یک متر مکعب متراکم شده است .

دانه های این نوع یونولیت بسیار ریز و سفت میباشد . یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 40 برای عایق نمودن سرد خانه ها و گرم خانه های حساس و ویژه استفاده میشود.

این نوع یونولیت بصورت ورقی یا ورقه ای در ضخامت 1 سانت الی 50 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم فشرده از تراکم و دانسیته 30 الی 40 نامیده میشود.

تولید یونولیت و پلاستوفوم تراکم 30 الی 40 به زمان تولید بیشتری نسبت به سایر تراکم های پایین تر نیاز دارد.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی نیمه فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم  ۲۵

یونولیت و پلاستوفوم تراکم و دانسیته 25 یعنی 25 کیلو مواد یونولیت در یک متر مکعب فشرده گردد.

این نوع یونولیت مواد ریزی داشته و نسبتا متراکم است . ورق یونولیت پلاستوفوم دانسیته 25 به ضخامت 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت در محصولات ایران ورق قابل تولید و ارائه میباشد .

یونولیت پلاستوفوم از تراکم 20 الی 25 نیمه فشرده و در رده متوسط فشردگی قرار دارد.

این نوع یونولیت پلاستوفوم در عایق حرادتی و برودتی نمودن محلهایی مانند سرد خانه ها و گرم خانه ها و پروژه های مسکونی یا اداری با درجه متوسط استفاده میشود و همین طور عایق صوتی در محل هایی مانند اتاق صدا استفاده میشود.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی مناسب با دانسیته و چگالی یا تراکم ۲۰ و ۱۵

یونولیت یا پلاستوفوم تراکم یا دانسیته 20 الی 15 نوع مناسبی از یونولیت میباشد که در صنعت بسته بندی و ماکت سازی و نمونه سازی از آن استفاده میگردد.

یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 20 الی 15 یعنی 20 کیلو الی 15 کیلو مواد در یک متر مکعب فشرده گردد.

یونولیت تراکم 20 الی 15 با دانه بندی متوسط و مناسبی تولید میگردد . این نوع یونولیت و پلاستوفوم بصورت ورق یونولیت و یا یونولیت ورقه ای در ضخامت 1 سانت الی 100 سانت بعرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد

یونولیت و پلاستوفوم تراکم یا دانسیته 20 الی 15 برای ماکت سازی و نمونه کار استفاده میگردد و همین طور در بسته بندی محصولات شیشه ای و بلور کاربرد دارد زیرا آنقدر سفت نیست که به محصول شیشه ای و بلوری آسیب برساند.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی معمولی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۱۰ و ۱۲

یونولیت و پلاستوفوم با تراکم 10 و 12 یونولیت معمولی میباشد که بیشتر مصرف ساختمان سازی و یا بسته بندی در درجه متوسط با قیمت و هزینه کم میباشد

یونولیت و پلاستوفوم  با تراکم 10 و یا 12 یعنی 10 یا 12 کیلو مواد یونولیت و پلاستوفوم در یک متر مکعب کنجانده شود

این نوع یونولیت و پلاستوفوم  در ضخامت های 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد که عرض و طول بنا به درخواست و مصرف قابل تغییر میباشد.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی سبک ساختمانی و پروژه های ساختمانی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸ و یا ۶

ورق یونولیت و یا پلاستوفوم با تراکم 8 و یا 6 نوع ضعیف و بیشتر مصرف ساختمانی و پروژه های ساختمانی بصورت ورق حائل و یا ورق درز انقطاع استفاده میگردد

یونولیت و یا پلاستوفوم با تراکم و دانسیته 8 و یا 6 یعنی 8 الی 6 کیلو مواد  یونولیت و یا پلاستوفوم در یک متر مکعب کنجانده شود

این نوع یونولیت به ضخامت های 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد

از  یونولیت و یا پلاستوفوم دانسیته 8 الی 6 برای مصرف پل سازی و پر کننده حجم های خالی نیز استفاده میگردد.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی در ابعاد و اشکال مختلف

برای برش یونولیت و یا شکل دادن یونولیت به اشکال مختلف نیاز به ساخت قالب یونولیت داریم و در جایی که نیاز به تعداد کم باشد و یا ساخت قالب بصرفه نباشد  و یا ساخت نمونه یونولیت و پلاستوفوم قبل از قالب گیری و قالب سازی از برش سی ان سی استفاده میگردد

در این روش محصولات ایران ورق یونولیت و پلاستوفوم در دانسیته های مختلف قابل برش در سی ان سی دو محوره و یا سه محور در ابعاد محور ایکس و وای و زد میباشد.