ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فوق فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸۰

این نوع یونولیت بسیار فشرده میباشد و در عموم به نوع سنگ معروف است . در یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 80 فوق فشرده 80 کیلو مواد در یک متر مکعب فشرده میگردد و دانه های یونولیت بسیار ریز و سفت میباشد . از یونولیت دانسیته 80 فوق فشرده برای کارهای حساس و عایق نمودن استفاده میگردد.

این نوع یونولیت و پلاستوفوم از جمله محصولات ایران ورق در ضخامت های 1 سانت ای 50 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت بصورت ورق یونولیت پلاستوفوم ارائه میگردد.

یونولیت پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم 80 در ابعاد متنوع دیگر و بسته به نوع محل استفاده قابل تولید و برش و ارائه میباشد.

یونولیت و پلاستوفوم از تراکم و دانسیته 45 ببالا تا 80 را یونولیت یا پلاستوفوم فوق فشرده مینامند.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۴۰

این نوع یونولیت تراکم و دانسیته 40 یونولیت پلاستوفوم فشرده میباشد که 40 کیلو مواد یونولیت در یک متر مکعب متراکم شده است .

دانه های این نوع یونولیت بسیار ریز و سفت میباشد . یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 40 برای عایق نمودن سرد خانه ها و گرم خانه های حساس و ویژه استفاده میشود.

این نوع یونولیت بصورت ورقی یا ورقه ای در ضخامت 1 سانت الی 50 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم فشرده از تراکم و دانسیته 30 الی 40 نامیده میشود.

تولید یونولیت و پلاستوفوم تراکم 30 الی 40 به زمان تولید بیشتری نسبت به سایر تراکم های پایین تر نیاز دارد.

یونولیت با تراکم 40 از محصولات ایران ورق است.

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی نیمه فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم  ۲۵

یونولیت و پلاستوفوم تراکم و دانسیته 25 یعنی 25 کیلو مواد یونولیت در یک متر مکعب فشرده گردد.

این نوع یونولیت مواد ریزی داشته و نسبتا متراکم است . ورق یونولیت پلاستوفوم دانسیته 25 به ضخامت 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت در محصولات ایران ورق قابل تولید و ارائه میباشد .

یونولیت پلاستوفوم از تراکم 20 الی 25 نیمه فشرده و در رده متوسط فشردگی قرار دارد.

این نوع یونولیت پلاستوفوم در عایق حرادتی و برودتی نمودن محلهایی مانند سرد خانه ها و گرم خانه ها و پروژه های مسکونی یا اداری با درجه متوسط استفاده میشود و همین طور عایق صوتی در محل هایی مانند اتاق صدا استفاده میشود.

یونولیت با تراکم 25 از محصولات ایران ورق است.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی مناسب با دانسیته و چگالی یا تراکم ۲۰ و ۱۵

یونولیت یا پلاستوفوم تراکم یا دانسیته 20 الی 15 نوع مناسبی از یونولیت میباشد که در صنعت بسته بندی و ماکت سازی و نمونه سازی از آن استفاده میگردد.

یونولیت و پلاستوفوم دانسیته 20 الی 15 یعنی 20 کیلو الی 15 کیلو مواد در یک متر مکعب فشرده گردد.

یونولیت تراکم 20 الی 15 با دانه بندی متوسط و مناسبی تولید میگردد . این نوع یونولیت و پلاستوفوم بصورت ورق یونولیت و یا یونولیت ورقه ای در ضخامت 1 سانت الی 100 سانت بعرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد

یونولیت و پلاستوفوم تراکم یا دانسیته 20 الی 15 برای ماکت سازی و نمونه کار استفاده میگردد و همین طور در بسته بندی محصولات شیشه ای و بلور کاربرد دارد زیرا آنقدر سفت نیست که به محصول شیشه ای و بلوری آسیب برساند.

یونولیت با تراکم 20 از محصولات ایران ورق است.

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی معمولی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۱۰ و ۱۲

یونولیت و پلاستوفوم با تراکم 10 و 12 یونولیت معمولی میباشد که بیشتر مصرف ساختمان سازی و یا بسته بندی در درجه متوسط با قیمت و هزینه کم میباشد

یونولیت و پلاستوفوم  با تراکم 10 و یا 12 یعنی 10 یا 12 کیلو مواد یونولیت و پلاستوفوم در یک متر مکعب کنجانده شود

این نوع یونولیت و پلاستوفوم  در ضخامت های 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد که عرض و طول بنا به درخواست و مصرف قابل تغییر میباشد.

یونولیت با تراکم 10 از محصولات ایران ورق است.

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی سبک ساختمانی و پروژه های ساختمانی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸ و یا ۶

ورق یونولیت و یا پلاستوفوم با تراکم 8 و یا 6 نوع ضعیف و بیشتر مصرف ساختمانی و پروژه های ساختمانی بصورت ورق حائل و یا ورق درز انقطاع استفاده میگردد

یونولیت و یا پلاستوفوم با تراکم و دانسیته 8 و یا 6 یعنی 8 الی 6 کیلو مواد  یونولیت و یا پلاستوفوم در یک متر مکعب کنجانده شود

این نوع یونولیت به ضخامت های 1 سانت الی 100 سانت در عرض 100 سانت و طول 200 سانت قابل تولید و ارائه میباشد

از  یونولیت و یا پلاستوفوم دانسیته 8 الی 6 برای مصرف پل سازی و پر کننده حجم های خالی نیز استفاده میگردد.

یونولیت با تراکم 8 از محصولات ایران ورق است.

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی در ابعاد و اشکال مختلف

برای برش یونولیت و یا شکل دادن یونولیت به اشکال مختلف نیاز به ساخت قالب یونولیت داریم و در جایی که نیاز به تعداد کم باشد و یا ساخت قالب بصرفه نباشد  و یا ساخت نمونه یونولیت و پلاستوفوم قبل از قالب گیری و قالب سازی از برش سی ان سی استفاده میگردد

در این روش محصولات ایران ورق یونولیت و پلاستوفوم در دانسیته های مختلف قابل برش در سی ان سی دو محوره و یا سه محور در ابعاد محور ایکس و وای و زد میباشد.