رفتن به بالا

تلفن : 0912-2062720

محصولات ایران ورقورق دانسیته ۸۰      ورق دانسیته ۴۰      ورق دانسیته ۲۵       ورق دانسیته ۱۵و۲۰     ورق دانسیته ۱۰ و ۱۲      ورق دانسیته ۶ و ۸     ورق برشی سی ان سی

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فوق فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸۰

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای فوق فشرده با دانسیته و چگالی ۸۰ به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۸۰ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته و بعلت فشردگی بسیار بالا دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر نیاز به تخصص و تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای مختص تولید خود را دارد که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم و دانسیته ۸۰ را داشته و جزو معدود تولید کنند گان این نوع ورق میباشد .

ورق یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با چگالی و دانسیته ۸۰ بسیار سخت و متراکم بوده و با توجه به تولید و فرآوری خاص آن منحصر به فرد میباشد

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت  (عمداٌ یونولیت ورق ۵ سانت) قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانت الی ۱۰۰ سانت و ۲۰۰ سانت تقدیم میگردد

یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم و دانسیته ۸۰ با تضمین رعایت تولید استاندارد با تضمین و گواهی استاندارد با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی بی نظیر داشته و بعلت استفاد در کنترل دما در محوطه ای خاص مانند سردخانه ها ، کنترل دما یکسان در اتاق کنترل ها، و سایر موارد باید چگالی و تراکم یکسانی در نقطه به نقطه این محصول داشته باشد و بعلت هزینه بالای آن دقت و تجربه و علم تولید خاص خود را داشته که یکی از افتخارات این شرکت تولید این محصول با رعایت تراکم و دانسیته و چگالی یکنواخت و منظم میباشد

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم و دانسیته ۸۰ – هشتاد کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم فوق فشرده با تراکم و دانسیته ۸۰ دارای تراکم ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب بسیار متراکم و فشرده میباشد.

 

425726961_8887_8221692773804375572

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم ۴۰

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای فشرده با دانسیته و چگالی ۴۰  به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۴۰ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته و بعلت فشردگی بالا دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر نیاز به تخصص و تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای مختص تولید خود را دارد که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم فشرده با تراکم و دانسیته ۴۰ را داشته و جزو معدود تولید کنند گان این نوع ورق میباشد .

ورق یونولیت و پلاستوفوم فشرده با چگالی و دانسیته۴۰   سخت و متراکم بوده و با توجه به تولید و فرآوری خاص آن منحصر به فرد میباشد

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت (عمداٌ یونولیت ورق ۵ سانت) قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانت الی ۱۰۰ سانت و ۲۰۰ سانت تقدیم میگردد

یونولیت و پلاستوفوم  فشرده با تراکم و دانسیته ۴۰ با تضمین رعایت تولید استاندارد با تضمین و گواهی استاندارد با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی بی نظیر داشته و بعلت استفاد در کنترل دما در محوطه ای خاص مانند سردخانه ها ، کنترل دما یکسان در اتاق کنترل ها، و سایر موارد باید چگالی و تراکم یکسانی در نقطه به نقطه این محصول داشته باشد و بعلت هزینه بالای آن دقت و تجربه و علم تولید خاص خود را داشته که یکی از افتخارات این شرکت تولید این محصول با رعایت تراکم و دانسیته و چگالی یکنواخت و منظم میباشد

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم فشرده با تراکم و دانسیته ۴۰ – چهل کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم فشرده با تراکم و دانسیته ۴۰ دارای تراکم ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب متراکم و فشرده میباشد.

425630279_8934_9753185804266133486

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی نیمه فشرده با دانسیته و چگالی یا تراکم  ۲۵

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای نیمه فشرده با دانسیته و چگالی۲۵ به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۲۵ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته باشد .ورق یونولیت و پلاستوفوم نیمه فشرده با چگالی و دانسیته۲۵ نیمه متراکم بوده و با توجه به تولید و فرآوری خاص آن منحصر به فرد مینواند باشد .

مورد مصرف این یونولیت و پلاستوفوم نیمه فشرده با تراکم و چگالی ۲۵ برای عایق نمودن دیوارها و کف و نیز استفاده در سیستم گرمایش و سرمایش از کف بسیار مناسب و استفاده میگردد دقت در تولید و استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی و یکنواختی دانسیته و چگالی در تمامی نقاط ورق یونولیت و پلاستوفوم دانسیته ۲۵ حائز اهمیت بوده و در صورت تولید و فرآوری مناسب ورقی ایده آل میباشد.

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت  (عمداٌ یونولیت ورق ۵ سانت) قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانت الی ۱۰۰ سانت و ۴۰۰ سانت ( چهار متر طول ) تقدیم میگردد

در صورت رعایت فشردگی دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر و بکار گیری تخصص و تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای خاص تولید  که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم نیمه فشرده با تراکم و دانسیته ۲۵ را دارد محصول مناسب و قابل عرضه در سراسر ایران عزیز و حتی کشور های مجاور همسایه میباشد.

یونولیت و پلاستوفوم  نیمه فشرده با تراکم و دانسیته ۲۵ با تضمین رعایت تولید استاندارد با تضمین تولید با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی فوق العاده داشته و بعلت استفاد در عایق گرما و سرما و دما در محوطه ای مانند سردخانه ها ، کنترل دما یکسان در اتاق کنترل ها،گرمایش و سرمایش از کف ،عایق بین دیوارها و کف و سقف و سایر موارد باید چگالی و تراکم یکسانی در نقطه به نقطه این محصول داشته باشد و جهت بدست آوردن محصولی مناسب دقت و تجربه و علم تولید خاص خود را داشته که یکی از افتخارات این شرکت تولید این محصول با رعایت تراکم و دانسیته و چگالی یکنواخت و منظم میباشد

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم نیمه فشرده با تراکم و دانسیته ۲۵ – بسیت و پنج کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم نیمه فشرده با تراکم و دانسیته ۲۵ دارای تراکم ۲۵ کیلوگرم مواد خالص بر متر مکعب متراکم و نیمه فشرده میباشد

خواهشمند است جهت تبادل اطلاعات و سفارش محصول فوق با ضخامت و عرض و طول مورد نظر خود ،با ما ارتباط بگیرید

 

ورق یونولیت نیمه فشرده دانسیته 25

ورق یونولیت نیمه فشرده دانسیته ۲۵

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی مناسب با دانسیته و چگالی یا تراکم ۲۰ و ۱۵

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای مناسب بسته بندی با دانسیته و چگالی۱۵ و ۲۰  به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۱۵ یا ۲۰ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته باشد .ورق یونولیت و پلاستوفوم مناسب با چگالی و دانسیته۱۵ و ۲۰  نیمه متراکم بوده و با توجه به تولید و فرآوری خاص آن منحصر به فرد مینواند باشد .

مورد مصرف این یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و چگالی ۱۵ و ۲۰  برای بسته بندی در کارتن ، بسته بندی قالبی، قالب بسته بندی،برش سی ان سی ، قالب ریخته گری دقیق ، عایق نمودن دیوارها و کف و نیز استفاده در سیستم گرمایش و سرمایش از کف مناسب و استفاده میگردد دقت در تولید و استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی و یکنواختی دانسیته و چگالی در تمامی نقاط ورق یونولیت و پلاستوفوم دانسیته ۱۵ و ۲۰   حائز اهمیت بوده و در صورت تولید و فرآوری مناسب ورقی مناسب میباشد.

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت  (بیشتر یونولیت ورق ۵ سانتی)  قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانتی الی ۱۰۰ سانت و ۴۰۰ سانت ( چهار متر طول ) تقدیم میگردد

در صورت رعایت فشردگی دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر و بکار گیری تخصص و تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای خاص تولید  که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ و ۲۰  را دارد محصول مناسب و قابل عرضه در سراسر ایران عزیز و حتی کشور های مجاور همسایه میباشد.

یونولیت و پلاستوفوم  مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ و ۲۰  با تضمین رعایت تولید استاندارد با تضمین تولید با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی مناسب داشته و بعلت استفاد درقالب بسته بندی،بسته بندی در کارتن،بسته بندی محصول، عایق گرما و سرما و دما در محوطه ای سوله های تولید ، اتاقها ،گرمایش و سرمایش از کف ،عایق بین دیوارها و کف و سقف و بسته بندی محصول تولیدی کارخانه ها و کارگاه ها و سایر موارد بهتر است چگالی و تراکم یکسانی در نقطه به نقطه این محصول داشته باشد و  یکی از افتخارات این شرکت تولید این محصول با رعایت تراکم و دانسیته و چگالی یکنواخت و منظم میباشد

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ یا ۲۰  – پانزده یا بیست کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته۱۵ و ۲۰ دارای تراکم۱۵ الی ۲۰  کیلوگرم مواد خالص بر متر مکعب متراکم و مناسب میباشد

ورق یونولیت

ورق یونولیت

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی معمولی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۱۰ و ۱۲

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای مناسب بسته بندی با دانسیته و چگالی۱۵ و ۲۰  به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۱۵ یا ۲۰ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته باشد .ورق یونولیت و پلاستوفوم مناسب با چگالی و دانسیته۱۵ و ۲۰  نیمه متراکم بوده و با توجه به تولید و فرآوری خاص آن منحصر به فرد مینواند باشد .

مورد مصرف این یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و چگالی ۱۵ و ۲۰  برای بسته بندی در کارتن ، بسته بندی قالبی، قالب بسته بندی،برش سی ان سی ، قالب ریخته گری دقیق ، عایق نمودن دیوارها و کف و نیز استفاده در سیستم گرمایش و سرمایش از کف مناسب و استفاده میگردد دقت در تولید و استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی و یکنواختی دانسیته و چگالی در تمامی نقاط ورق یونولیت و پلاستوفوم دانسیته ۱۵ و ۲۰   حائز اهمیت بوده و در صورت تولید و فرآوری مناسب ورقی مناسب میباشد.

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت  (بیشتر یونولیت ورق ۵ سانتی)  قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانتی الی ۱۰۰ سانت و ۴۰۰ سانت ( چهار متر طول ) تقدیم میگردد

در صورت رعایت فشردگی دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر و بکار گیری تخصص و تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای خاص تولید  که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ و ۲۰  را دارد محصول مناسب و قابل عرضه در سراسر ایران عزیز و حتی کشور های مجاور همسایه میباشد.

یونولیت و پلاستوفوم  مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ و ۲۰  با تضمین رعایت تولید استاندارد با تضمین تولید با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی مناسب داشته و بعلت استفاد درقالب بسته بندی،بسته بندی در کارتن،بسته بندی محصول، عایق گرما و سرما و دما در محوطه ای سوله های تولید ، اتاقها ،گرمایش و سرمایش از کف ،عایق بین دیوارها و کف و سقف و بسته بندی محصول تولیدی کارخانه ها و کارگاه ها و سایر موارد بهتر است چگالی و تراکم یکسانی در نقطه به نقطه این محصول داشته باشد و  یکی از افتخارات این شرکت تولید این محصول با رعایت تراکم و دانسیته و چگالی یکنواخت و منظم میباشد

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته ۱۵ یا ۲۰  – پانزده یا بیست کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد یونولیت و پلاستوفوم مناسب با تراکم و دانسیته۱۵ و ۲۰ دارای تراکم۱۵ الی ۲۰  کیلوگرم مواد خالص بر متر مکعب متراکم و مناسب میباشد.

ورق یونولیت

ورق یونولیت

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی سبک ساختمانی و پروژه های ساختمانی با دانسیته و چگالی یا تراکم ۸ و یا ۶

یونولیت و پلاستوفوم ورق و ورقی یا ورقه ای سبک  با دانسیته و چگالی ۸  و ۶   به فرآوری و پخت یونولیت و پلاستوفومی اتلاق میشود که در هر متر مکعب ۸ یا ۶ کیلو مواد یونولیت خالص مورد مصرف قرار گرفته باشد .ورق یونولیت و پلاستوفوم سبک با چگالی و دانسیته ۸  و ۶  سبک بوده و مینواند با توجه به قیمت نسبتا ارزان آن مورد مصرف زیاد قرار گیرد .

مورد مصرف این یونولیت و پلاستوفوم سبک  با تراکم و چگالی ۸ و۶   برای مصارف عمومی و عمداٌ در ساختمان سازی استفاده میگردد و بعلت قیمت ارزان و مناسب آن کاربرد فراوان دارد دقت در تولید و استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی و یکنواختی دانسیته و چگالی در تمامی نقاط ورق یونولیت و پلاستوفوم دانسیته ۸ و ۶ باعث تولید یونولیت و پلاستوفومی مناسب و ارزان میباشد.

این ورق یونولیت و پلاستوفوم بصورت یونولیت و پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای با ضخامت های ۱ سانت الی ۱۰۰ سانت  (عمداٌ یونولیت ورق ۵ سانتی) قابل ارایه توسط این کارخانه بوده و بنا به درخواست مورد مصرف با عرض و طول ۱ سانت ،۲ سانت ، ۳ سانت، ۴ سانت و ۵ سانت الی ۱۰۰ سانت و ۶۰۰  سانت ( شش متر طول ) تقدیم میگردد

در صورت رعایت پخت سبک دانه های یونولیت و پلاستوفوم در کنار یکدیگر و بکار گیری تجربه بالا و نیز استفاده از ماشین آلات و دستگاههای مرتبط تولید  که این شرکت افتخار تولید یونولیت و پلاستوفوم سبک با تراکم و دانسیته ۸ و ۶  را دارد این محصول بعلت ارزان بودن قیمت مورد مصرف و استفاده فراوانی قرار میگیرد.

یونولیت و پلاستوفوم  سبک با تراکم و دانسیته ۸ و ۶  با استفاده از مواد خالص کره ای سامسونگ و ال جی کیفیتی سبک داشته و کاملا اتوماتیک و بدون دخالت دست تولید میگردد به جهت مناسب بودن قیمت و هزینه انجام گرفته کاربرد فراوانی در صنعت ساختمان سازی دارد  با توجه به تولید تمام اتوماتیک این یونولیت و پلاستوفوم ورقی و رعایت چگالی و تراکم یکسان در نقطه به نقطه این محصول و قیمت مناسب آن تقاضا از این یونولیت و پلاستوفوم فراوان  میباشد

در اکثر موارد تولید این محصول سبک از ضایعات یونولیت و پلاستوفوم استفاده گردیده و قیمتی ارزانتر ولی با کیفیت پایین عرصه میگردد که این مسئله مورد تایید این شرکت نبوده و پیشنهاد میگردد حداقل ورق یونولیت پلاستوفوم با دانسیته ۱۰ و مواد خالص استفاده گردد.

وزن هر متر مکعب یونولیت و پلاستوفوم سبک با تراکم و دانسیته ۸  یا ۶  –  هشت یاشش کیلو میباشد که وزن هر قطعه ورق درخواست مصرف بنا به ضخامت و طول و عرض  قابل محاسبه و ارائه توسط ایران ورق میباشد .

یونولیت و پلاستوفوم سبک  با تراکم و دانسیته ۸  و ۶ باید دارای تراکم ۸  الی ۶  کیلوگرم مواد خالص بر متر مکعب متراکم و سبک باشد .

 

یونولیت ورق برش سی ان سی cnc

یونولیت ورق برش سی ان سی cnc 

 

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی در ابعاد و اشکال مختلف

ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی برش یونولیت و پلاستوفوم توسط دستگاه سی ان سی متصل به پی ال سی و یا سیستم کامپیوتر میباشد که از تراکم و دانسیته و چگالی های مختلف یونولیت و پلاستوفوم بلوک مادر قابل برش است

این مورد ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی جهت برش اشکال و ابعاد مختلف هندسی منظم مانند دایره ( استوانه مورد مصرف عمدا پل سازی) ،مربع و مستطیل ( بیشتر جهت بسته بندی داخل کارتن) و اشکال نامنظم و تلفیقی مورد مصرف قرار میگیرد

معمولا نقشه و مسیر برش در برنامه اتوکد و سایر برنامه های نقشه ترسیم گردیده و بعد به برنامه سی ان سی تبدیل میگردد .

دقت برش و کالیبره بودن دستگاه سی ان سی با سیستم کامپیوتر و عدم لرزش بازوهای محور X  و Y  و نیز تجربه و علم به برش سی ان سی امکان بهروری بالا و گرفتن محصول نهایی مطلوب را دارد

در سیستم های جدید برش سی ان سی علاوه بر حرکت و کاررایی دستگاه برش در دو جهت مختصات X  و Y جهت Z نیز اضافه گردیده که با فن آوری جدید امکان حرکت در سه جهت جدید A و B  و C  نیز امکان پذیر میشود ، در این روش برش قطعه در شش بعد میسر است

لازم بذکر است برش با CNC یونولیت و پلاستوفوم مقرون به صرف با برش CNC فرز و ماشین کاری صنعتی نمیباشد و بعلت قیمت بالا و ساعت کارکرد این ابزار آلات در حد نمونه گیری استفاده میگردد

ولیکن با استفاده از برش یونولیت و پلاستوفوم ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی امکان برش با سرعت بسیار بالا و مقرون بصرفه و نیز اشکال و ابعاد مختلف میباشد

مورد مصرف از ورق یونولیت پلاستوفوم ورقی یا ورقه ای برشی برش با سی ان سی در نما سازی داخلی و خارجی ساختمان ، بسته بندی یونولیت و پلاستوفوم بدون طراحی و ریخته گری قالب آلومینیوم ، صنعت سبک سازی و حجم دهی در پل سازی و پلسازی،صنعت پرورش ماهی و مصارف گوناگون آن میتوان نام برد.

 

 

دیدگاه