یونولیت بسته بندی ایران ورق

انواع یونولیت ایران ورق

انواع یونولیت در مجموعه ایران ورق بسیار متونع می باشد. بصورت کلی تولیدات و محصولات این مجموعه شامل پلاستوفوم یا یویونولیت ورقی، یونولیت بسته بندی، یونولیت ورق فشرده با دانسیته های بالا و پاین، همچنین یونولیت های با ارتفاع مختلف 20، 25 و 30 و انواع یونولیت درزانقطاع برای مصارف ساختمانی می باشد. علاوه بر این، ایران ورق انواع قالب های آلومینیومی برای تولید یونولیت و همچنین قالب های دوجداره که جهت تزریق پلاستوفوم و یونولیت به کار میروند را طراحی کرده و میسازد. از دیگر محصولات یونولیت که در این مجوعه به تولید میرسد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • تولید پلاستوفوم و یونولیت بسته بندی به صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک
  • تولید پلاستووم ورقی فشرده و ورق دانسیته بالا جهت بسته بندی
  • تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق فشرده و ورق دانسیته بالا جهت گرمایش از کف و سرمایش از کف
  • تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق نیمه فشرده و ورق یونولیت و پلاستوفوم سبک جهت بسته بندی و مصارف ساختمانی
  • تولید یونولیت و پلاستوفوم ورق درز انقطاع و ورق یونولیت و پلاستوفوم ساختمانی
  • برش و تولید انواع پلاستوفوم سقفی و یونولیت ساختمانی که شامل بخشهای زیر میباشد:

الف : یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۵۰ * ۲۰۰ سانت

ب : یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۶۶ * ۱۰۰ سانت

یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۵ * ۶۶ * ۲۰۰ سانت

ج: یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۵۰ * ۲۰۰ سانت

د: یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۶۶ * ۱۰۰ سانت

یونولیت و پلاستوفوم سقفی ۲۰ * ۶۶ * ۲۰۰ سانت

تمامی محصولات ایران ورق با تضمین کیفیت همراه بوده و با بهره گیری از مواد کره ای دانه ریز کند سوز به مشتری ارائه می شود.

ضخامت ورق پلاستوفوم و یونولیت طبق درخواست مشتری با چگالی و دانسیته درخواستی ارائه می شود.

همچنین چگالی و دانسیته درخواست شده ی مشتری، با چگالی و دانسیته محصول ارائه شده به مشتری دقیقا یکسان میباشد.

 

نمونه ای از جدول ورق یونولیت فشرده و ورق یونولیت نیمه فشرده

نام و نوع کالا ابعاد-میلی متر دانسیته تعدادهردومترمکعب ظرفیت یک خاور

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۲ ۱۲۵ ۱۹۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۵ ۱۲۵ ۱۹۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲۵ ۱۹۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۸ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۲۵ ۱۹۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۲ ۱۲۰ ۱۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۵ ۱۲۰ ۱۵۰۰

نورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۲۰ ۱۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۲۰ ۱۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۲ ۳۳ ۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۵ ۳۳ ۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۳۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۰ ۳۳ ۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۵ ۳۳ ۵۰۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۲ ۳۳ ۱۵۰

پورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۱۵ ۱۰ ۱۵۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۰ ۱۵۰

ورق یونولیت مواد خالص دانه ریزکره ای نسوز ۱۰۰ * ۱۰۰۰ * ۲۰۰۰ ۲۵ ۱۰ ۱۵۰