لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم قیمت یونولیت ورق.

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم به پنج دسته کلی تقسیم شده و هر یک به بخشهای مختلفی جدول بندی میگردد.

• لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی(قیمت یونولیت ورق)

• لیست قیمت یونولیت ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای)

• لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم برش با سی ان سی

• لیست قیمت یونولیت بسته بندی با قالب(قیمت یونولیت ورق)

• لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم دانه ای یا گرانول

 

لیست قیمت یونولیت ورق (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای/قیمت یونولیت ورق)

لیست قیمت یونولیت ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای) مواد کره ای خالص خالص

ر شرح و ابعاد قیمت هر یک قالب وزن هر یک سانت دانسیته/ چگالی

۱ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای تماس گرفته شود ۱۴۰ gr P7

۲ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۲۰۰ gr P10

۳ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۲۴۰ gr P12

۴ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۳۰۰ gr P15

۵ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۴۰۰ gr P20

۶ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق ۵۰۰ gr P25

۷ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۶۰۰ gr P30

۸ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۸۰۰ gr P40

۹ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۱۰۰۰ gr P50

۱۰ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۱۲۰۰ gr P60

۱۱ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق ۱۴۰۰ gr P70

۱۲ یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm *

عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای ۱۶۰۰ gr P80

یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰  سانت مواد خالص کره ای میباشند.قیمت یونولیت ورق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگیری کپچا پلاس ...