یونولیت امروزه کاربرد فراوانی در صنایع گوناگون دارد. در این پست به معرفی ورق یونولیت میپردازیم و ابعاد مختلف آن را برایتان شرح می دهیم.

ورق در ابعاد ۱۰۰*۲۰۰

دانسیته (تراکم) ۱سانت ۵ سانت ۱۰ سانت ۱۵ سانت ۲۰ سانت

۸ ۱٫۱۲۰ ۵٫۶۰۰ ۱۱٫۲۰۰ ۱۶٫۸۰۰ ۲۲٫۴۰۰۰

۱۰ ۱٫۴۰۰ ۷٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰

۱۵ ۲٫۱۰۰ ۱۰٫۵۰۰ ۲۱٫۰۰۰ ۳۱٫۵۰۰ ۴۲٫۰۰۰

۲۰ ۲٫۸۰۰ ۱۴٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰ ۵۶٫۰۰۰

۲۵ ۴٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۱۳۲*۲۰۰

دانسیته (تراکم)

۱سانت۵ سانت۱۰ سانت۱۵ سانت۲۰ سانت

۱۰ ۲٫۱۶۰ ۱۰٫۸۰۰ ۲۱٫۶۰۰ ۳۲٫۴۰۰ ۴۳٫۲۰۰

۱۵ ۳٫۲۸۰ ۱۶٫۴۰۰ ۳۲٫۸۰۰ ۴۹٫۲۰۰ ۶۵٫۶۰۰

۲۰ ۴٫۳۲۰ ۲۱٫۶۰۰ ۴۳٫۲۰۰ ۶۴٫۸۰۰ ۸۶٫۴۰۰

۲۵ ۵٫۴۴۰ ۲۷٫۲۰۰ ۵۴٫۴۰۰ ۸۱٫۶۰۰ ۱۰۸٫۸۰۰

ورق در ابعاد ۱۶۰*۲۰۰

معرفی ورق یونولیت : دانسیته (تراکم) ۱سانت ۵ سانت ۱۰ سانت ۱۵ سانت ۲۰ سانت

۱۰ ۲٫۷۰۰ ۱۳٫۵۰۰ ۲۷٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰ ۵۴٫۰۰۰

۱۵ ۴٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰ ۶۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰

۲۰ ۵٫۳۰۰ ۲۶٫۵۰۰ ۵۳٫۰۰۰ ۷۹٫۵۰۰ ۱۰۶٫۰۰۰

۲۵ ۶٫۷۰۰ ۳۳٫۵۰۰ ۶۷٫۰۰۰ ۱۰۰٫۵۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۷۰*۲۰۰

دانسیته (تراکم) ۱سانت ۵ سانت ۱۰ سانت ۱۵ سانت ۲۰ سانت

۱۰ ۱٫۱۵۰ ۵٫۷۵۰ ۱۱٫۵۰۰ ۱۷٫۲۵۰ ۲۳٫۰۰۰

۱۵ ۱٫۷۵۰ ۸٫۷۵۰ ۱۷٫۵۰۰ ۲۶٫۲۵۰ ۳۵٫۰۰۰

۲۰ ۲٫۳۰۰ ۱۱٫۵۰۰ ۲۳٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰ ۴۶٫۰۰۰

۲۵ ۲٫۹۰۰ ۱۴٫۵۰۰ ۲۹٫۰۰۰ ۴۳٫۵۰۰ ۵۸٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۱۰۰*۳۰۰

دانسیته (تراکم) ۱سانت ۵ سانت ۱۰ سانت ۱۵ سانت ۲۰ سانت

۱۰ ۲٫۵۰۰ ۱۲٫۵۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۳۷٫۵۰۰ ۵۰٫۰۰۰

۱۵ ۳٫۸۰۰ ۱۹٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰ ۵۷٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰

۲۰ ۵٫۰۰۰ ۲۵٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰

۲۵ ۶٫۳۰۰ ۳۱٫۵۰۰ ۶۳٫۰۰۰ ۹۴٫۵۰۰ ۱۲۶٫۰۰۰

ورق در ابعاد ۶۸*۳۰۰

معرفی ورق یونولیت : دانسیته (تراکم) ۱سانت ۵ سانت ۱۰ سانت ۱۵ سانت ۲۰ سانت

۱۰ ۱٫۷۰۰ ۸٫۴۰۰ ۱۶٫۸۰۰ ۲۵٫۲۰۰ ۳۳٫۶۰۰

۱۵ ۲٫۶۰۰ ۱۲٫۸۰۰ ۲۵٫۶۰۰ ۳۸٫۴۰۰ ۵۱٫۲۰۰

۲۰ ۳٫۴۰۰ ۱۶٫۸۰۰ ۳۳٫۶۰۰ ۵۰٫۴۰۰ ۶۷٫۲۰۰

۲۵ ۴٫۳۰۰ ۲۱٫۲۰۰ ۴۲٫۴۰۰ ۶۳٫۶۰۰ ۸۴٫۸۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگیری کپچا پلاس ...