لیست قیمت یونولیت 2- 7 ال گوشه نبشی

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ال گوشه و نبشی در ابعاد 2 * 7 * 100 سانت و ضخامت های مختلف دیگر قابل تولید میباشد ولیکن دو سایز 2 * 7 سانت و سایز 3 * 8 سانت بیشتر استقال گردیده و هر دو سایز را به طولهای مختلف ماننده 20 و 25 […]

لیست قیمت یونولیت 3- 8 ال گوشه نبشی

قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ال گوشه و نبشی در ابعاد 3 * 8 * 100 سانت و ضخامت های مختلف دیگر قابل تولید میباشد ولیکن دو سایز 2 * 7 سانت و سایز 3 * 8 سانت بیشتر استقال گردیده و هر دو سایز را به طولهای مختلف ماننده 20 و 25 و […]

لیست قیمت یونولیت ال گوشه نبشی تی در ابعاد مختلف

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم تی شکل و یو و  ال گوشه و نبشی در ابعاد مختلف  و ضخامت های مختلف دیگر قابل تولید میباشد هر شکل تی و یو و ال  را در  طولهای مختلف ماننده 20 و 25 و 50 و 70 و 100 و 200 سانت قابل ارایه میباشد ( […]

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم استوانه گرد ویدقطر 100 VOID

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم استوانه یا گرد وید با قطر 100  سانت و طول مختلف مانند 50 و  100 سانتی و 200 سانتی متری با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی و […]

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم استوانه گرد ویدقطر 90 VOID

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم استوانه یا گرد وید با قطر 90  سانت و طول مختلف مانند 50 و  100 سانتی و 200 سانتی متری با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی و […]

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم استوانه گرد ویدقطر 70VOID

  لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم استوانه یا گرد وید با قطر 70  سانت و طول مختلف مانند 50 و  100 سانتی و 200 سانتی متری با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی […]

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم استوانه گرد ویدقطر 50VOID

  لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم استوانه یا گرد وید با قطر 50 سانت و طول مختلف مانند 50 و  100 سانتی و 200 سانتی متری با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی […]

لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم استوانه گرد ویدقطر 25 VOID

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم استوانه یا گرد وید با قطر 25 سانت و طول مختلف مانند  100 سانتی و 200 سانتی متری با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی و نوع مصرف […]

لیست قیمت یونولیت توپی گرد کره ای

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم توپی گرد و یا کره ای با قطر و محیط های مختلف در بسته بندی نایلون و آماده ارسال با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی و نوع […]

لیست قیمت یونولیت بسته بندی تزریقی یا قالبی

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم بسته بندی قالبی  ویا تزریقی جهت بسته بندی محصولات تولید شده شما تولید کننده گرامی یکی از روش های بسته بندی استفاده از تزریق یونولیت پلاستوفوم در داخل قالب از پیش طراحی و ساخته شده میباشد که اصطلاحا یونولیت پلاستوفوم قالبی یا یونولیت بسته بندی یا یونولیت تزریقی […]