لیست قیمت یونولیت بسته بندی بدون قالب

  لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم بسته بندی بدون ساخت قالب  و قالبسازی و با استفاده از برش دستی یا سی ان سی جهت بسته بندی محصولات تولید شده شما تولید کننده گرامی یکی از روش های بسته بندی استفاده از برش یونولیت پلاستوفوم بدون ساخت قالب و قالبسازی میباشد بصورتیکه با برش […]

لیست قیمت یونولیت بسته بندی با ورق

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم بسته بندی ورقی یا بسته بندی با ورق جهت بسته بندی محصولات تولید شده شما تولید کننده گرامی یکی از روش های بسته بندی استفاده از ورق های یونولیت میباشد ورقهای یونولیت عموما با ابعاد عرض 100 سانت و طول 200 سانت  و بعضا تا 300 و 400 […]

لیست قیمت یونولیت طراحی و ساخت قالب

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم طراحی و ساخت قالب و قالبسازی جهت تولید یونولیت قالبی و یونولیت تزریقی جهت تولید یونولیت و پلاستوفوم قالبی که بشکل محصول تولید شده شما تولید کننده گرامی باشد در ابتدا نیاز به ساخت قالب دو جداره آلومینیومی با آلیاژ مناسب و با کیفیت بالا میباشد . در […]

قیمت یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی ارتفاع 25 کرومیت 1 یک متری

  لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی ارتفاع 25 بیست و پنج  سانتی کرومیت 1 یک متری در عرض 66  سانت ( شصت و شش سانتی )  و طول 100 سانت ( یک متر ) با پوشش سقفی 0.66 متر مربع با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت […]

قیمت یونولیت پلاستوفوم سقفی کرومیت ساختمانی 25 کرومیت 2 دو متری

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم سقفی کرومیت ساختمانی ارتفاع 25 بیست و پنج  سانتی کرومیت 2 دو متری در عرض 66  سانت  ( شصت و شش سانتی )  و طول 200 سانت  (  دو متری  ) با پوشش سقفی  1.32 متر مربع با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت […]

لیست قیمت یونولیت سقفی ارتفاع 20 و 25 و 30 و 33 سانتی

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی فشرده و کرومیت ارتفاع 20بیست و 30 و 33 سه و سه سانتی عرض 50 و 66 و 80 سانتی و طول 100 و 200 سانت  (  دو متری  ) با پوشش سقفی مختلف  متر مربع با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و […]

لیست قیمت یونولیت سقفی 25 – 50 – 200 سانتی

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی ارتفاع 25 بیست و پنج  سانتی در عرض 50  سانت ( نیم متری )  و طول 200 سانت ( دومتر ) با پوشش سقفی یک متر مربع با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه […]

لیست قیمت یونولیت ورق سی وپنج سانتی یا 35سانت

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ورق سی و پنج سانتی یا 35 سانت در عرض 100 سانت ( یک متری )  و طول 200 سانت ( دومتر ) با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت […]

قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ورق ضخامت سی سانتی

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ورق سی سانتی یا  30 سانت در عرض 100 سانت ( یک متری )  و طول 200 سانت ( دومتر ) با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت به کارایی […]

قیمت یونولیت ورق بیست و پنج سانتی یا 25سانت

لیست قیمت خرید و فروش یونولیت پلاستوفوم ورق بیست و پنج سانتی یا 25 سانت در عرض 100 سانت ( یک متری )  و طول 200 سانت ( دومتر ) با فشردگی و دانسیته های مختلف در ایران ورق و شرکت ایران یونولیت تولید و به شرح ذیل عرضه میگردد که شما مشتری محترم نسبت […]